ייצור סולארי בבתי מגורים

מדריך מעשי לרשויות מקומיות

מבוא

הצורך לייצר מענים למשבר האקלים, לצד יצירת פתרונות לאתגרי משק האנרגיה, כגון תשתיות ישנות, מחירי החשמל העולים, ביטחון אנרגטי, וצורכי שימוש ופיתוח הגדלים והולכים, מעלה את חשיבות המעבר לאנרגיה ממקורות נקיים ומתחדשים.
רשויות מקומיות ניצבות בחזית ההתמודדות עם אתגרים אלו, ורבות מהן עומדות בפני אתגר אספקת אנרגיה נקייה וברת-השגה. אולם בעוד שלרוב הרשויות המקומיות בישראל ידע וכלים להקמת פרויקטים סולאריים במבנים שבבעלותן, רשויות בודדות בלבד פועלות לחיבור התושבים לייצור בשטחי המגורים, ולהפיכתם לשותפים אקטיביים במעבר לאנרגיה מתחדשת.
בעולם מספר הולך וגדל של רשויות מקומיות מובילות את המעבר לאנרגיות מתחדשות, בין היתר באמצעות הפיכת התושבים לשותפים אקטיביים.
השתתפות התושבים במשק האנרגיה אם בצריכה, בייצור, בבעלות, בהתייעלות אנרגטית, בהפצה, בחלוקה, במימון או ברווחים של מערכות אנרגיה מתחדשת, נקראת אנרגיה קהילתית, אשר במקרים רבים מובלת על ידי הרשות. 

דוגמאות לרשויות בעולם שמובילות אנרגיה קהילתית

תמונה מדנמרק של חוות טרובינות רוח, על גדות הים

דנמרק

חוות טורבינות הרוח MiddelgrundensVindmøllelaug בדנמרק, נרכשה בבעלות משותפת – 50% על ידי הרשות ו-50% על ידי הקהילה
תמונה מבלגיה של שבשבות רוח

בלגיה

העיר Ghent בבלגיה יזמה תוכנית ייחודיות של "שכונת כוח" שבה הותקנו 5,000 מ"ר של פאנלים סולאריים בהשתתפות 13% ממשקי הבית
תמונה של העיר דרדשהיים בגרמניה

גרמניה

בעירייה Dardesheim שבגרמניה, הרשות הקימה חברת חשמל המוכרת חשמל לתושבים. בזכות המהלך הרשות הצליחה להגיע ל-100% אנרגיות מתחדשות

בישראל ייצור אנרגיה מתחדשת על ידי התושבים, רלוונטי בעיקר באמצעות התקנת מערכות סולאריות על מבנים, ובכך יעסוק מדריך זה.
להלן פילוח פוטנציאל הייצור הסולארי העירוני (MW) בגגות מבנים. 

פוטנציאל הייצור העירוני במגה ואט, נתוני רשות החשמל 2020

(עיבוד מתוך נתוני רשות החשמל, 2018)

מטרת המדריך ואיך להשתמש בו ביעילות

אם אתם עובדי רשות מקומית המעוניינים לקדם ייצור סולארי על ידי התושבים, המדריך הזה הוא בשבילכם. המדריך נותן תשובות לשאלות כמו:

המדריך מפרט את ארבעת השלבים הבאים הנדרשים לקידום התוכנית בשטח

שלב 01
היערכות הרשות

החלטה עירונית לקדם התקנות סולאריות בשטחי המגורים, מיפוי שותפים רלוונטיים, הובלת ועדת היגוי וכתיבת תוכנית עבודה.

שלב 02
פעולה ויישום

בחינת מודל הפעולה ואופן היישום, בהתאם למידת מעורבות הרשות.

שלב 03
הפן הכלכלי

בחינת הפן הכלכלי של הפעולות הנבחרות.

שלב 04
מדידה והערכה

הובלת ועדת היגוי וכתיבת תוכנית עבודה.

מבנה המדריך

קריאה לפעולה

מטרת המדריך היא לאגד באופן מרוכז את הידע והכלים ולהנגיש אותם לכלל הרשויות המקומיות. כדי שנוכל להנגיש כלים ומסמכים רלוונטיים, אנו מזמינים רשויות לשלוח אלינו כל מסמך ותוכנית רלוונטית שניתן לשתף אותם לכתובת המייל הבאה:
contactisraelienergyforum@gmail.com
ואנו נעדכן אותם בנספחים לטובת כלל הרשויות והצלחת המהלך הארצי למעבר לאנרגיות מתחדשות.
.

תועלות והזדמנויות לרשויות מקומיות מקידום ייצור סולארי על ידי התושבים

רשויות מקומיות מספקות שירותים ומענים שונים לצורכי התושבים. ייתכן כי השינויים במשק החשמל עתידים לאפשר לרשויות להיות גם ספקיות חשמל, אולם הצורך במעורבות שלהן בתחום האנרגיה קיים כבר היום. עם הצטופפות הערים, גידול האוכלוסין, עלייה ברמת החיים וכניסתם לשימוש של רכבים חשמליים, רשויות רבות ניצבות בפני הצורך בהרחבת תשתיות החשמל הקיימות. ייצור סולארי על ידי התושבים מהווה חלק מהפתרון, שלצידו שני סוגי תועלות לרשות: מתן מענה לצורכי התושבים ותועלות כלכליות ישירות.

ייצור סולארי על ידי התושבים מהווה חלק מהפתרון, שלצדו שני סוגי תועלות לרשות - מתן מענה לצרכי התושבים, ותועלות כלכליות ישירות לרשות.

תועלות והזדמנויות בפן הקהילתי

01
הבטחת אספקת חשמל סדירה

הפקת אנרגיה מקומית ובהמשך גם אגירת אנרגיה, היא מפתח להבטחת אספקה של אנרגיה גם במקרי חירום הנובעים ממלחמה, מאסון טבע או מתקלות ברשת החשמל.

02
תהליכי בינוי וחיזוק הקהילה המקומית

ייצור סולארי על ידי התושבים דורש התארגנות משותפת, יצירת הסכמה, בניית אמון וניהול משותף של הרווחים. אם תהליך זה נעשה באופן מיטבי, הוא עשוי לחזק את הקהילה בתחושת המסוגלות שלה, בקשרים בין התושבים ובחיזוק ההון הקהילתי.

03
קידום מעורבות מקומית וחיזוק המודעות/האוריינות הסביבתית

ייצור אנרגיה מתחדשת על ידי התושבים יכול לעודד מעורבות ומודעות של התושבים למשבר הסביבתי-אקלימי.

04
חוסן אקלימי-אנרגטי קהילתי

מדינות ורשויות נדרשות להיערך למשבר האקלים. הפקת אנרגיה מקומית, ובהמשך משולבת עם אגירת אנרגיה, מהווה מפתח משמעותי להיערכות נדרשת זו.

תועלות וההזדמנויות לרשות בפן הכלכלי

דוגמאות מהעולם לפעולות של רשויות והתועלות שבצידן.

תועלות והזדמנויות בהנגשת שירותים לבינוי ולחיזוק הקהילה המקומית

בינוי וחיזוק הקהילה המקומית
קידום מעורבות סביבתית
חוסן אקלימי-קהילתי

במחוז Vauban, בפרייבורג גרמניה, הרשות אפשרה לתושבים להשתתף בקבלת ההחלטות ובהזדמנויות להשקיע בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת. בכך חוזקה הקהילתיות והחיבור של התושבים לתחום. פרויקטים אלו שימשו גם ככלים חינוכיים ללמידה על אנרגיה מתחדשת וקיימות.

מיזם BedZED בדרום לונדון, תוכנן ונבנה בתחילת שנות ה-2000 עם דגש חזק על קיימות סביבתית ומעורבות קהילתית. הפיתוח כלל דיור חסכוני באנרגיה וייצור אנרגיה מתחדשת, לצד יצירת מרחבים קהילתיים. כל אלו עודדו פיתוח אחריות סביבתית בקרב התושבים.

קופנהגן, דנמרק, מקדמת חוסן אקלימי-עירוני, בין היתר על ידי עידוד התושבים להפוך למשתתפים פעילים במעבר לאנרגיה מתחדשת.

תועלות והזדמנויות בפן הכלכלי

חיזוק הכלכלה המקומית
הזדמנויות בהקמת תאגיד אנרגיה
בעלות משותפת עם התושבים

הקרן להתייעלות אנרגטית של Brixton Energy הפועלת בדרום לונדון, מאפשרת לימוד התחום ומספקת עבודה לצעירים מקומיים המבקשים לצבור ניסיון באנרגיה מתחדשת.

בווינה, אוסטריה, תאגיד האנרגיה של העירייה אפשר לתושבים לרכוש פאנלים במבני ציבור, ובתמורה הם קיבלו תשואה שנתית או שוברי קנייה לחנויות מקומיות, מה שחיזק את הכלכלה המקומית. הפרויקט התרחב לעמדות טעינה לרכבים חשמליים ולהשקעות בפרויקטים סולאריים מחוץ לעיר.

העיר מוסקרון, בלגיה, השיקה בשנת 2017 את קואופרטיב "Coopem" לאנרגיה מתחדשת. העיר מחזיקה ב-15% ממניות הקואופרטיב, כאשר התושבים בעלי 55% מהמניות, ו-30% של חברת השקעות ירוקה. הראשונים שהצטרפו זכו להטבת מס על השקעותיהם, בנוסף לתשואה שנתית צפויה של עד 6%.

אתגרים בקידום אנרגיה קהילתית על ידי התושבים ומענה להם

ייצור אנרגיה סולארית על ידי התושבים מזמן לרשות המקומית לא רק הזדמנויות ותועלות, אלא גם לא מעט אתגרים, הנחלקים לשני סוגים: אתגרים כלליים הכרוכים בקידום התחום; אתגרים ייחודיים לרשויות שרוצות לקדם את התחום. מענים מפורטים ניתן למצוא בפרק השני.

אתגרים כלליים

אתגרים ייחודיים לרשויות מקומיות

תהליך הקמת מערכת סולארית עבור תושבים ומענה הרשות לתהליך זה

כדי לצאת לדרך עם תוכנית לקידום ייצור סולארי על גגות במבני מגורים על הרשות להבין מהם שלבי התהליך שהתושבים נדרשים אליהם ולהחליט לאיזה שלבים היא רוצה ויכולה לתת מענה. ככל שהמענה יהיה מקיף יותר, כך יגדלו סיכויי ההצלחה של הרשות בקידום ייצור סולארי בקרב התושבים. בהתאם להיקף המענה שהרשות תבחר לקדם – ייגזרו מטרות התוכנית ויעדיה.
כדי לסייע לרשות להחליט על סוג והיקף המענה, נתאר ארבעה מודלים של סוגי פעולות שבהן רשויות יכולות לנקוט לקידום התחום (הרחבה עליהם ראו בפרק 2). מודלים אלו מתארים מידות שונות של מעורבות הרשות בהתאם להיקף האחריות שהרשות בוחרת לקחת על תהליך ההתקנה.

שלב בתהליך ההתקנה ופעולות שהתושבים צריכים לעבור / לבצע

01
מודעות והסברה
מודעות לאפשרות של הקמת מערכת סולארית על הגג

מודעות לחשיבות של אנרגיה מתחדשת; היכרות עם האפשרות של התקנת מערכת סולארית על הגג על כלל יתרונותיה.

02
ייעוץ וליווי
בדיקת היתכנות להקמת המערכת

בחינה כוללת (תוכניות בנייה); אם הגג מתאים - קבלת הערכת מחיר ראשונית לגבי הקמת מערכת סולארית (באופציה של הסכם ליסינג או מימון עצמי).

03
ייעוץ וליווי
קבלת החלטה   *עבור בניינים משותפים: נספח מספר 3 מציג דוגמה לטופס יצירת הסכמה ומינוי נציג
בבתים פרטיים – בחינת הנושא מכל היבטיו וקבלת החלטה; בבניינים משותפים – הצגת האפשרות לכל בעלי הדירות ומענה לכלל השאלות והחששות, רצוי על ידי ועד הבית; יצירת הסכמה בקרב בעלי הדירות (יש צורך בהסכמה של 66% מבעלי הדירות).
04
ייעוץ וליווי ארגון, תיאום, איגום וסנכרון
בחירת חברת התקנה וחתימה על חוזה התקנה

מעבר על הצעות שונות מחברות התקנה (במקרה של קבוצת רכישה צוות מצומצם עובר על הצעות עבור כלל הקבוצה); בחירת חברת התקנה מתוך שקלול של מחיר ואמינות; מעבר על חוזה התקנה ותיקונים אם צריך; חתימה.

05
ניהול מסע לקוח שלם
הקמת המערכת וחיבורה לרשת החשמל

הכנת תשתית נדרשת במקרה הצורך (איטום הגג, הגדלת חיבור חשמל); קבלת אישור מחברת ההתקנה שכל האישורים הנדרשים הגיעו; תכנון השימוש בהכנסות מרגע חיבור המערכת לרשת החשמל.