ייצור סולארי בבתי מגורים

מדריך מעשי לרשויות מקומיות

מדריך זה הופק במסגרת 'שמש לכולם', מיזם משותף למשרד האנרגיה והתשתיות, הפורום הישראלי לאנרגיה וקרן קימת לישראל, לקידום ייצור אנרגיה מתחדשת בבתי מגורים. המדריך נועד להקנות ידע וכלים פרקטיים לרשויות מקומיות המעוניינות לקדם ייצור אנרגיה מתחדשת במבני המגורים בשטחן.

דברי פתיחה - משרד האנרגיה והתשתיות, קרן קימת לישראל, והפורום הישראלי לאנרגיה

חטיבת אנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה והתשתיות מקדמת את מימוש יעדי הממשלה למעבר למשק אנרגיה מקיים, תוך דגש על ייצור אנרגיה מתחדשת במרחב הבנוי. מבני המגורים בישראל הם בעלי פוטנציאל ייצור אנרגיה סולארית משמעותי, ואנו מקווים שמדריך זה יסייע לרשויות ולתושביהן במעבר לאנרגיה מקיימת ובקידום היעדים הלאומיים לאנרגיה מתחדשת.

אוריאל בבצ'יק,
מנהל אגף בכיר הנדסה וביצוע

"מקרן קיימת לקרן מקיימת" - במטרה לקדם מענים שונים למשבר האקלים ובהתאם לפעילות הארגון לשמירה על השטחים הפתוחים והמיוערים, ובראשם ניהול היערות בישראל, קק"ל מובילה יותר ויותר פרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה. בהתאם לפעילות הארגון, קק"ל פועלת לקדם ייצור אנרגיה מתחדשת בדו-שימוש - על גבי שטחים בנויים ברשויות המקומיות ובשילוב עם גידולים חקלאיים.
בנוסף לכך, מיום הקמתה קק"ל חרטה על דגלה תמיכה בהתיישבות. סיוע לערים ולרשויות לעבור לאנרגיות מתחדשות, דרך ייצור אנרגיה בשטחים הבנויים, בפרט על בתים משותפים בגליל ובנגב – זאת הציונות החדשה והתמיכה המתבקשת בהתיישבות בזמננו.
מדריך זה נועד לסייע בכך.

ד״ר דורון מרקל,
המדען הראשי של קק"ל

"שמש לכולם, כי לכולם מגיע ליהנות מהשמש" - הפורום הישראלי לאנרגיה פועל מיום היווסדו לקדם משק אנרגיה בר-קיימא בישראל. היום ברור יותר מתמיד, שניתן לעשות זאת רק דרך ייצור אנרגיה בשטחים הבנויים ובפרט על שטחי המגורים. בהתאם לכך שרוב אוכלוסיית ישראל מתגוררת ביישובים עירוניים, ייצור סולארי בשטחי מגורים, מהווה עבור הרשויות הזדמנות משמעותית להפוך לשחקניות מפתח במשק האנרגיה, כמו גם ביצירת חוסן אנרגטי וקהילתי ובהיערכות למשבר האקלים.
בנוסף לכך, ייצור סולארי על שטחי המגורים יתרום לחיזוק הקהילה המקומית וליצירת רווחים לתושבים, כי לכולם מגיע ליהנות מהשמש.

עינת דטנר,
מנכ"לית הפורום הישראלי לאנרגיה

שלב ראשון

הערכות מקדימה של הרשות

שלב שני

מודל הפעולה בהתאם לדרגת מעורבות הרשות

שלב שלישי

הפן הכלכלי

שלב רביעי

מדידה והערכה